top of page

IMPRESSUM/ ZRZECZENIE SIE

STOCKXWERK e.K.

Właściciel Sven-Oliver Robertson

 

ADRES DO kORESPONDENCJI

Eckerkamp 7

D-22391 Hamburg

 

BIURO / ZARZĄDZANIE

Hamburger Strasse 180

D- 22083 Hamburg

 

KONTAKT

+49-40-298 234 60

+49-40-298 234 61 (Fax)

 

info@stockxwerk.com

http://www.stockxwerk.com

STOCKXWERK e.K. (sąd rejestrowy Hamburg) HRA 109483

Numer identyfikacyjny VAT zgodnie z § 27a ustawy o podatku obrotowym: DE 815032217

 

Zawartość osobiście w dziale 55 II RStV: Sven-Oliver Robertson (adres patrz wyżej)

COPYRIGHT /PAWO DO WIZERUNKU

Autor: Jakub Jirsak | https://en.123RF.com/profile_jirsak | 59226873
Autor: Józef Polc | https://en.123RF.com/profile_halfpoint | 94238407
Autor: Dolgachov | https://en.123RF.com/profile_dolgachov | 61235301
Autor: Igor Stevanovic | https://en.123RF.com/profile_stevanovicigor | 54382332
Autor: Illia Bondar | https://en.123RF.com/profile_illiabondar | 65727397
Autor: Sven-Oliver Robertson | Własny

ROZPORZADZENIE W SPRAWIE ROZSTRZYGANIA SPOROW ONLINE

Zgodnie z obowiązującym prawem jesteśmy zobowiązani do ostrzegania konsumentów o istnieniu Europejskiej platformy rozstrzygania sporów online, która może być wykorzystana do rozstrzygania sporów bez konieczności angażowania się przez sąd. Komisja Europejska jest odpowiedzialna za utworzenie platformy. Europejskie internetowe platformy rozstrzygania sporów można znaleźć tutaj: http://ec.europa.eu/ODR. Nasz email CZYTA: info@stockxwerk.com

Chcielibyśmy jednak podkreślić, że nie jesteśmy przygotowani do uczestnictwa w procesie rozstrzygania sporów w ramach europejskiej platformy rozstrzygania sporów online. Skorzystaj z naszego adresu e-mail i numeru telefonu, aby skontaktować się z Tobą.

 

ZASTRZEŻENIE – PRAWO UWAGA

 

§ 1 ZAWIADOMIENIE O TRESCI

Darmowa i swobodnie dostępna zawartość tej strony internetowej została stworzona z największą starannością. Jednak dostawca tej strony nie gwarantuje dokładności i terminowości bezpłatnych i swobodnie dostępnych przewodników dziennikarskich i wiadomości dostarczonych. Składki oznaczone nazwą odzwierciedlają opinię danego autora, a nie zawsze opinię usługodawcy. Jedynie poprzez powołanie się na wolną i swobodnie dostępną treść nie tworzy żadnego stosunku umownego pomiędzy użytkownikiem a dostawcą, w związku z tym nie ma braku zobowiązania prawnego usługodawcy.


§ 2 LINKI ZEWNĘTRZNE

Ta strona zawiera linki do stron internetowych osób trzecich ("Linki zewnętrzne"). Strony te podlegają odpowiedzialności odpowiednich operatorów. Łącząc linki zewnętrzne po raz pierwszy, dostawca sprawdził zawartość zewnętrzną, aby sprawdzić, czy doszło do naruszenia prawa. W tym czasie nie było oczywistych naruszeń prawa. Dostawca nie ma wpływu na aktualny i przyszły projekt oraz na zawartość połączonych stron. Ustawienie łącza zewnętrzne nie oznacza, że dostawca przejmuje własność zawartości za odwołanie lub łącze. Stałe monitorowanie linków zewnętrznych nie jest rozsądne dla usługodawcy bez konkretnych oznak naruszeń prawa. Jednak, jeśli jesteś świadomy wszelkich naruszeń prawa, takie linki zewnętrzne zostaną natychmiast usunięte.


§ 3 COPYRIGHT & PRAWO OCHRONY WYKONANIA

Treści publikowane na tej stronie podlegają niemieckiemu prawu ochrony praw autorskich i wydajności. Jakakolwiek eksploatacja niedozwolona przez niemieckie prawo autorskie i prawa ochrony wykonania wymaga uprzedniej pisemnej zgody dostawcy lub odpowiedniego posiadacza praw. Dotyczy to w szczególności reprodukcji, przetwarzania, tłumaczenia, przechowywania, przetwarzania lub odtwarzania treści w bazach danych lub innych mediach i systemach elektronicznych. Treści i prawa osób trzecich są oznaczone jako takie. Nieautoryzowane powielanie lub dystrybucja poszczególnych treści lub kompletnych stron jest niedozwolone i podlega karze prawnej. Dozwolona jest tylko produkcja kopii i pobrań do użytku osobistego, prywatnego i niekomercyjnego.
Prezentacja tej strony w obcych ramkach jest dozwolona tylko za pisemną zgodą.


§ 4 SPECJALNE WARUNKI UZYTKOWANIA

W zakresie, w jakim szczególne warunki dla poszczególnych zastosowań tej strony internetowej odróżnią się od wyżej wymienionych ustępów, wyraźnie wskazano w odpowiednim punkcie. W takim przypadku w każdym indywidualnym przypadku obowiązują specjalne warunki użytkowania.

Więcej informacji na temat praw i Używać Ta strona internetowa, Skorzystaj z linku do naszego Prywatności tutaj

bottom of page