top of page

PRYWATNOŚĆ

Niniejsza Polityka prywatności informuje użytkownika o charakterze, zakresie i celu przetwarzania danych osobowych na naszej stronie internetowej zgodnie z RODO (rozporządzenie ogólne o ochronie danych). W odniesieniu do danych osobowych i/lub ich przetwarzania, odsyłamy do artykułu 4 RODO. Dane osobowe to wszystkie dane, które mają osobiste połączenie z Tobą, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub zachowanie użytkownika.

 

Odpowiedzialność zgodnie z artykułem 4 RODO:

STOCKXWERK e.K.
Sven-Oliver Robertson
W Eckerkamp 7
22391 Hamburg
Niemcy
0049-40-298 23460
info@stockxwerk.com
www.stockxwerk.com/Impressum

 

Przetwarzanie danych w ramach podstawowych działań naszej firmy

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe przekazane nam w ramach stosunków umownych i przedumownych, które istnieją między nami. Zakres, charakter, cel i konieczność przetwarzania zależą od bazowego stosunku umownego. W tym celu przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane w systemach komputerowych, których używamy. Przetwarzane przez nas dane obejmują wszystkie dane dostarczone w celu korzystania z usług kontraktowych lub przedumownych oraz wymagane do przetworzenia Państwa wniosku lub umowy zawartej między nami Bve.

Może to obejmować w szczególności następujące dane:

 • Nazwa i adres

 • Adres E-mail i numer telefonu

 • Umowy

 • Płatności.

Przetwarzanie jest ograniczone do tych danych, które są niezbędne i odpowiednie do reagowania na prośby i/w celu spełnienia umowy zawartej między Tobą a nami. Dane osobowe będą przekazywane stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w celu świadczenia usługi lub w kontekście organizacji naszej firmy w celu realizacji księgowości finansowej, jak również w celu wypełnienia zobowiązań prawnych. W takim przypadku do zewnętrznych usługodawców zostaną przeniesione tylko te dane, które są niezbędne i odpowiednie do wykonania umowy lub do przetworzenia rachunkowości finansowej oraz przestrzegania zobowiązań prawnych. Przetwarzamy je zgodnie z Twoimi instrukcjami lub wymogami prawnymi. Podstawa prawna: Przetwarzanie danych osobowych, jak również przeniesienie na osoby trzecie odbywa się zgodnie z artykułem 6 (1) lit. (b) RODO i służy do realizacji umowy zawartej między Tobą a nami. Ponadto, będziemy przekazywać dane stronom trzecim tylko w przypadku, gdy jest to prawnie zobligowania, artykuł 6 (1) świeci. (c) RODO lub jeśli istnieje uzasadniony interes w tym artykule 6 (1) lit f. RODO. Tak jest na przykład w przypadku, gdy jest to konieczne do ścigania naszych roszczeń. Usunięcia: Twoje dane są usuwane, a wkrótce jako dane już do wypełnienia Powiernicze cła umownego lub ustawowego, jak również do obsługi wszelkich gwarancji i podobne zobowiązania są wymagane. Obowiązków ustawowych retencji nie narusza ich.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich

 

Przyjęcie Europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) stworzyło ujednoliconą podstawę ochrony danych w Europie. Twoje dane są zatem przetwarzane głównie przez firmy, dla których stosuje się RODO. Jeżeli przetwarzanie dokonywane jest przez służby osób trzecich spoza Unii Europejskiej lub europejskiego obszaru gospodarczego, muszą one posiadać szczególne wymagania artykułu 44 FF. RODO. Oznacza to, że przetwarzanie opiera się na specjalnych gwarancjach, takich jak oficjalne stwierdzenie unijnego poziomu ochrony danych lub przestrzeganie oficjalnie uznanych szczególnych zobowiązań umownych, oficjalnie uznanych przez Komisję Europejską, Tak zwane "standardowe klauzule umowne". W przypadku firm amerykańskich przedłożenie tak zwanej "tarczy prywatności", umowy o ochronie danych między UE a USA, spełnia te wymagania.

 

Hosting i tworzenie plików dziennika

 

Używamy nas do utrzymania naszej obecności usługodawcy internetowego, na którego serwerze jest przechowywana Strona internetowa (hosting) i która sprawia, że nasza strona jest dostępna w Internecie. W takim przypadku usługodawca internetowy przetwarza dane kontaktowe, dane dotyczące treści, dane umowy, dane o użytkowaniu, dane inwentaryzacji oraz meta i dane komunikacyjne w naszym imieniu. Podstawa prawna: Usługodawca internetowy przetwarza powyższe dane w naszym imieniu, artykuł 28 RODO. Przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o nasz uzasadniony interes w skutecznym i bezpiecznym udostępnianiem naszej strony internetowej, artykuł 6 (1) świeci. f) RODO.

 

Jeśli użytkownik korzysta z naszej witryny wyłącznie w sposób informujący o tym, tylko te dane osobowe, które przeglądarka, z której korzystasz, przesyłane są do serwera, zostaną zebrane przez naszego dostawcę usług internetowych. Są to następujące dane:

 • Adres IP

 • Data i godzina dostępu do naszej strony internetowej

 • Różnica strefy czasowej do czasu uniwersalnego (GMT)

 • Stan dostępu (stan HTTP)

 • Ilość przesyłanych danych

 • Usługodawca internetowy systemu dostępowego

 • Typ używanej przeglądarki i jej wersja

 • Używany system operacyjny

 • Strona internetowa, z której użytkownik wszedł na naszą stronę internetową

 • Strony lub podstrony, które odwiedzasz na naszej stronie internetowej.

 

Dane te, wraz z innymi danymi osobowymi, nie będą przechowywane przez Ciebie.

Wspomniane wyżej dane są przechowywane jako pliki dzienników na serwerach naszego usługodawcy internetowego. Jest to konieczne, aby wyświetlić stronę internetową na urządzeniu, którego używasz, jak również w celu zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa. W powyższych celach leży nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych. Podstawa prawna: Przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o nasz uzasadniony interes w skutecznym i bezpiecznym udostępnianiem naszej strony internetowej, artykuł 6 (1) świeci. f) RODO. Czas trwania: Powyższe dane dotyczące udostępniania naszej strony internetowej są przechowywane przez okres 7 dni, a następnie usuwane.

 

Pliki cookie

 

Nasza strona korzysta z plików cookies. Cookies to niewielkie pliki tekstowe składające się z szeregu liczb i liter przechowywanych i przechowywanych na urządzeniu, którego używasz. Pliki cookies nie przekazują wirusów ani nie uruchamiają programów. Są one wykorzystywane przede wszystkim do wymiany informacji między używanym urządzeniem a naszą stroną internetową, aby uczynić naszą stronę bardziej przyjazną dla użytkownika i skuteczną dla Ciebie. Należy odróżnić tymczasowe (przejściowe) pliki cookie i trwałe pliki cookie. Cookies przejściowe obejmują w szczególności sesyjne pliki cookie. 

 

• Cookies sesyjne: używamy tzw cookies do rozpoznania wielokrotnego korzystania z oferty przez tego samego użytkownika (np. Jeśli zalogowałeś się do określenia statusu logowania). Po ponownym odwiedzaniu naszej strony, te pliki cookie dostarczają informacji do automatycznego rozpoznania Ciebie. Uzyskane w ten sposób informacje są wykorzystywane do optymalizacji naszych ofert i ułatwienia dostępu do naszej strony. Jeśli zamkniesz przeglądarkę lub wylogujesz się, pliki cookie sesji zostaną usunięte.


• Trwałe pliki cookie: są one automatycznie usuwane po upływie określonego czasu, co może się różnić w zależności od pliku cookie. W ustawieniach zabezpieczeń przeglądarki możesz w każdej chwili usunąć pliki cookie.


• Pliki cookie innych firm (pliki cookie innych firm): zgodnie z własnymi życzeniami możesz skonfigurować ustawienia przeglądarki, takie jak Odrzucanie akceptacji plików cookie innych firm lub wszystkich plików cookie. Jednakże, chcielibyśmy podkreślić, że może nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji tej strony. Dowiedz się więcej o tych plikach cookie w polityce prywatności stron trzecich.

 

Pliki cookies służą do tego, aby nasza strona była bardziej przyjazna dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają, aby przeglądarka wywołująca mogła zostać zidentyfikowana nawet po zmianie strony. W szczególności te pliki cookie mogą przechowywać informacje o ustawieniach głosu lub danych logowania.

 

Ponadto wykorzystujemy pliki cookies na naszej stronie internetowej, które pozwalają na analizę Twojej wizyty na naszej stronie internetowej. W szczególności te pliki cookie mogą przechowywać informacje dotyczące wprowadzonych wyszukiwanych terminów, częstotliwości wyświetleń strony lub korzystania z funkcji strony internetowej. Te pliki cookie pozwalają nam zrozumieć, jak często i w jaki rodzaj strony internetowej i jej funkcje są wykorzystywane. Służą one poprawie jakości i przyjazności dla użytkownika naszej strony internetowej, zwłaszcza treści i funkcji. Dzięki temu możemy nieustannie optymalizować naszą ofertę. Dane zebrane w ten sposób są pseudonimizowane przez środki techniczne. W związku z tym nie jest możliwe przypisanie danych do osoby. Dane nie będą przechowywane razem z innymi danymi osobowymi dotyczącymi użytkownika.

 

W powyższych celach leży nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych. Podstawą prawną jest artykuł 6 (1) lit. f RODO

Ponieważ pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika, użytkownik ma również pełną kontrolę nad użyciem plików cookie. Za pomocą ustawień zabezpieczeń przeglądarki można określić, czy pliki cookie są w ogóle przechowywane. Na przykład nie można zaakceptować plików cookie od samego początku lub tylko na żądanie, lub można określić, że pliki cookie zostaną usunięte po każdym zamknięciu przeglądarki.

Szczegółowe informacje można znaleźć w odpowiednich instrukcjach producenta przeglądarki. Lub pod www.aboutcookies.org lub www.allaboutcookies.org

 

Sprzeczność i "opt-out": Jeśli ciasteczka są wyłączone na naszej stronie internetowej, wszystkie funkcje strony internetowej mogą przestać być w pełni wykorzystane.

Możesz sprzeciwić się użyciu plików cookie innych firm do celów reklamowych poprzez "opt-out" za pośrednictwem tej amerykańskiej stronie internetowej (https://optout.aboutads.info) lub tej europejskiej stronie internetowej (http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/).

 

Lub

 

Funkcja pomocy na pasku menu większości przeglądarek internetowych wyjaśnia, jak powstrzymać przeglądarkę od akceptowania nowych plików cookie, jak pozwolić przeglądarce wiedzieć, kiedy otrzymasz nowy plik cookie lub jak uzyskać wszystkie pliki cookie już otrzymane Usuń i Zablokuj dla wszystkich innych.

Wykonaj następujące czynności:

W programie Internet Explorer:

 

1. Wybierz punkt "Opcje internetowe" w menu Dodatki.
2. Kliknij na "Prywatność" sedab.
3. teraz możesz wprowadzić ustawienia zabezpieczeń dla internetowych ons. Określić, czy i jakie pliki cookie powinny być akceptowane czy odrzucane.
4. za pomocą "OK" Potwierdź ustawienie.

 

W Firefoksie:

 

1. Wybierz punkt ustawienia w menu Dodatki.
2. kliknij "Prywatność".
3. z menu rozwijanego wybierz pozycję "Utwórz według ustawień niestandardowych".
4. teraz możesz wybrać, czy pliki cookie powinny być akceptowane, jak długo chcesz zachować te pliki cookie i dodać wyjątki, które strony internetowe zawsze lub nigdy nie chcą zezwolić na korzystanie z plików cookie.
5. za pomocą "OK" Potwierdź ustawienie.

 

W przeglądarce Google Chrome:

 

1. Kliknij menu Chrome na pasku narzędzi przeglądarki.
2. Wybierz "Ustawienia".
3. kliknij "Pokaż ustawienia zaawansowane".
4. w sekcji "Prywatność" kliknij "Ustawienia treści".
5. w sekcji "cookies" możesz wprowadzić następujące ustawienia plików cookies:
• Usuwanie plików cookie
• Domyślnie Blokuj ciasteczka
• Domyślnie usuwaj pliki cookie i dane stron internetowych po odnowieniu przeglądarki
• Zezwalaj na wyjątki dla plików cookie z niektórych witryn lub domen

 

Pamięć trwale/skasure

 

Usuniemy lub zablokujemy Twoje dane osobowe, gdy tylko cel przechowywania zostanie osiągnięty lub zostanie pominięty, chyba że jego dalsze zatrzymanie jest konieczne do celów dowodowych lub jest sprzeczne z ustawowymi obowiązkami przechowywania. Obejmuje to, na przykład, handlowych obowiązków zatrzymywania listów biznesowych zgodnie z § 257 (1) niemieckiego kodeksu cywilnego (HGB) (6 lat), jak również zobowiązania do zatrzymywania podatkowego zgodnie z § 147 (1) AO dokumentów (10 lat). . Wszelkie dodatkowe składowanie będzie odbywać się tylko wtedy, gdy będziemy się na to w przepisach krajowych lub europejskich. W takim przypadku dane zostaną zablokowane lub usunięte, jeśli okres przechowywania przewidziany w odpowiednich przepisach wygasł, chyba że potrzebujemy Twoich danych do realizacji umowy zawartej między nami lub w takim przypadku. Dochodzenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

 

Szczegółowe informacje na temat opcji poboru kontaktu, które dostarczymy

 

Jeśli kontaktujemy się z nami poprzez e-mail, Media społecznościowe, telefon, faks, pocztę, nasz formularz kontaktowy lub cokolwiek innego, podając nam dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail lub dalsze informacje o osobie lub Troska o Twoją prośbę, dane te będą przechowywane i przetwarzane w naszej firmie w celu przetworzenia Państwa prośby. Podstawa prawna: Jeśli złoży Państwo wniosek za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest artykuł 6 (1) lit. RODO. Jeśli przesłasz swój wniosek w kontekście stosunków umownych lub przedumownych z nami, podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest artykuł 6 (1) lit. b. RODO. O ile wniosek nie wchodzi w jakąkolwiek z powyższych kategorii, naszym uzasadnionym interesem w przetwarzaniu Twoich danych jest prawidłowe reagowanie na Twoje żądanie i w Państwa interesie, artykuł 6 (1) świeci. f RODO. Usunięcie: gromadzone przez nas dane osobowe zostaną usunięte, jeśli nie są już wymagane. Sprawdzamy wymagania co 2 lata. Przetwarzanie danych można również odwołać w dowolnym momencie.

 

Rejestracji

 

Użytkownik ma możliwość zarejestrowania się na naszej stronie internetowej i utworzenia konta użytkownika w celu uzyskania dostępu do określonych treści na naszej stronie internetowej. Wymaga to ujawnienia danych osobowych wynikających z maski wprowadzania. Wymagane dane obejmują w szczególności imię i nazwisko, hasło oraz adres e-mail. Dane te są przechowywane i przetwarzane przez nas w celu uzyskania dostępu do konta użytkownika. Dane mogą zostać zmienione lub usunięte przez Ciebie w dowolnym momencie. Dane nie będą przekazywane stronom trzecim, chyba że zostaną użyte do przetworzenia umowy. W celu ochrony Ciebie i nas przed nadużyciami rejestracyjnymi, przechowujemy adres IP użyty podczas rejestracji, jak również datę i godzinę rejestracji. Dane te nie będą udostępniane stronom trzecim. Podstawa prawna:Przetwarzamy Twoje dane na podstawie artykułu 6 (1) świeci. b RODO w celu dostarczenia konta użytkownika. Usunięcie: Dane osobowe, a także adres IP, Data i godzina będą przechowywane do momentu pominięcia celu. Dane zebrane w ramach procesu rejestracji będą miały miejsce, gdy tylko odpowiednie konto zostanie usunięte lub zmienione na naszej stronie internetowej: możesz usunąć swoje konto w dowolnym momencie lub usunąć je w celu przetworzenia Domagają się tych odpowiedzialnych.

 

Entilizing zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 

Nie używamy automatycznego podejmowania decyzji lub profilowania

 

Kontakt poprzez formularz kontaktowy/email/fax/post

 

 1. Kontaktując się z nami poprzez formularz kontaktowy, faks, pocztę lub e-mail, Twoje dane będą przetwarzane w celu przetworzenia prośby o kontakt.

 2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest artykuł 6 RODO, jeśli wyrazisz na to zgodę. Artykuł 6 RODO to podstawa prawna przetwarzania danych przesyłanych w trakcie żądania kontaktu lub wiadomości e-mail, listu lub faksu. Osoba odpowiedzialna ma uzasadniony interes w przetwarzaniu i przechowywaniu danych, aby móc odpowiedzieć na prośby użytkowników, zabezpieczyć dowody na podstawie odpowiedzialności oraz, w razie potrzeby, spełnić swoje prawne obowiązki zatrzymania w przypadku listów biznesowych. Cna. Jeżeli kontakt ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest artykuł 6 RODO.

 3. Możemy przechowywać informacje i prośby o kontakt w naszym systemie zarządzania relacjami z klientami ("system CRM") lub porównywalnym systemie.

 4. Usunięcie: Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będzie to konieczne do osiągnięcia celu jego zbierania. Dla danych osobowych z maski wprowadzania formularza kontaktowego i tych wysyłanych pocztą elektroniczną, jest to przypadek, gdy rozmowa z tobą jest ponad. Rozmowa kończy się, gdy można dostrzec okoliczności, że kwestia ta została ostatecznie rozwiązana. Będziemy przechowywać prośby od użytkowników, którzy mają konto lub umowę z nami do upływu dwóch lat po rozwiązaniu umowy. W przypadku obowiązków archiwizacji prawnej, usunięcie następuje po jego wygaśnięciu: koniec prawa handlowego (6 lat) i prawo podatkowe (10 lat) zatrzymania.

 5. Odwołanie: W każdej chwili masz możliwość cofnięcia zgody na podstawie artykułu 6 RODO w celu przetwarzania danych osobowych. Skontaktuj się z nami pocztą elektroniczną, aby w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu danych osobowych

 

Newsletter

 

Regularnie wysyłamy newsletter, aby informować naszych klientów i partnerów biznesowych oraz zainteresowane strony o naszych ofertach i powiązanych wiadomościach. Masz możliwość zarejestrowania się na nasz newsletter na naszej stronie internetowej oraz do wpisania biuletynu w ramach procesu rejestracji. Po zalogowaniu się do naszego newslettera, jest to obowiązkowe, aby podać swój adres e-mail. Adres e-mail jest przechowywany w celu wysłania newslettera. Ujawnienie dalszych danych, takich jak adres lub nazwa, jest dobrowolne i zostanie użyte do osobistego rozwiązania. Jak tylko zarejestrujesz się na nasz newsletter, otrzymasz e-mail potwierdzający na adres e-mail przechowywany w momencie rejestracji w tzw podwójnej procedury opt-in. Ta wiadomość e-mail zawiera łącze. Po kliknięciu tego linku potwierdzasz, że chcesz otrzymywać newsletter. Gwarantuje to, że Twój adres e-mail nie został niewłaściwie nadużywane przez osobę trzecią, gdy użytkownik zarejestrował się. Z tego samego powodu przechowujemy datę i godzinę rejestracji, a także adres IP przypisany do Ciebie po zarejestrowaniu się. Powyższe dane nie są ujawniane stronom trzecim. Podstawa prawna:Podstawą prawną przetwarzania danych jest artykuł 6 (1) lit. RODO. Usunięcia: Wiadomości E-Mail, który będzie usunięty albo, jeżeli 1 miesiąc po wysłaniu e-maila potwierdzającego w proceed double opt-in nie kliknąłeś na link potwierdzający, lub bezpośrednio po rezygnacji z subskrypcji naszego newslettera. Wycofanie: Można w każdej chwili odwołać zgodę na otrzymywanie newslettera i zrezygnować z subskrypcji newslettera. Oferujemy następujące opcje, które można wyjaśnić odwołania:

 

 • Kliknij na link podany w newsletterze

 • Formularz na naszej stronie internetowej

 • Poprzez dane kontaktowe przechowywane w odcisku naszej strony internetowej

 

Wysyłka przez dostawców usług kurierowych

Zlecono następującym dostawcom usług kurierowych wysłanie naszego newslettera: Benchmark Internet Group Inc., 10621 Calle Lee, Building 141 Los Alamitos, CA 90720 USA, USA. Swoją politykę prywatności możesz zobaczyć tutaj: https://www.benchmarkemail.com/de/about-benchmark-email/security-privacy. Dostawca usług żeglugowych ma siedzibę poza UE. Jest on certyfikowany zgodnie z umową Privacy Shield i w ten sposób zapewnia gwarancję przestrzegania europejskiego prawa ochrony danych. Dostawca usług przewozowych może wykorzystywać dane użytkownika w formie pseudonimowej, czyli bez przypisywania ich użytkownikowi, do optymalizacji lub ulepszania własnych usług, na przykład do optymalizacji technicznej wysyłki i prezentacji biuletynów lub do celów statystycznych. Używać. Jednakże dostawca usług przewozowych nie jest uprawniony do pisania lub udostępniania danych stronom trzecim. Podstawa prawna: Dostawca usług żeglugowych opiera się na naszych uzasadnionych interesach w prawidłowym wysłaniu newslettera zgodnie z artykułem 6 (1) świeci. f RODO i działając dla nas w ramach umowy o przetwarzanie zleceń zgodnie z artykułem 28 (3), s. 1 RODO.

 

Ocena zachowań użytkowników

Jeśli wyrazisz na to zgodę, będziemy oceniać zachowanie użytkownika podczas wysyłania newslettera. W tym celu nasz newsletter zawiera piksele śledzące oraz linki śledzące. To pozwala nam sprawdzić, czy i kiedy otworzył biuletyn, a jeśli i które linki kliknął w biuletynie. Cel: Oceniamy biuletyn, jak opisano powyżej, aby móc zmierzyć statystyczną analizę sukcesu lub niepowodzenia naszego newslettera. Podstawa prawna: Podstawą prawną przetwarzania danych jest artykuł 6 (1) lit. RODO. Zapobieganie: Możesz odwołać swoją zgodę na otrzymywanie newslettera w dowolnym momencie za pośrednictwem powyższych opcji. Usunięcie: Dane zostaną usunięte po odwołaniu.

 

Twoje prawa wynikające z RODO

 

Zgodnie z RODO masz prawo do następujących praw, które możesz dochodzić w każdej chwili z osobą odpowiedzialną za niniejszą politykę prywatności:

 • Prawo do informacji: Użytkownik może zażądać potwierdzenia na podstawie artykułu 15 RODO, czy i jakie dane osobowe przetwarzamy od użytkownika. Ponadto, użytkownik może dostarczyć nam bezpłatnych informacji na temat celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanego okresu przechowywania, istnienia prawa. Żądać, usuwać, ograniczać przetwarzania lub przedmiotu, istnienie prawa do odwołania i pochodzenia ich danych, chyba że zostały one zebrane od nas. Masz również prawo wiedzieć, czy Twoje dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku masz prawo do otrzymywania informacji o odpowiednich gwarancjach w związku z transferem.

 • Prawo do korekty: Zgodnie z artykułem 16 RODO, użytkownik może zażądać korekty nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych przechowywanych i dotyczących nas.

 • Prawo do usunięcia danych: Zgodnie z artykułem 17 RODO masz prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych przechowywanych u nas, pod warunkiem, że nie musimy przetwarzać ich w następujących celach:

  • W celu wypełnienia obowiązku prawnego,

  • Dochodzić, wykonywać lub bronić roszczeń prawnych,

  • Aby skorzystać z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, lub

  • Ze względów interesu publicznego, o których mowa w artykule 17 (3) lit c i d RODO.

 • Prawo do ograniczenia: Zgodnie z artykułem 18 RODO masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli

  • Dokładność danych jest kwestionowana przez użytkownika przez okres czasu, który pozwala nam zweryfikować poprawność danych osobowych,

  • Przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale użytkownik odmawia jego usunięcia, a zamiast tego wymaga ograniczenia korzystania z danych,

  • Nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale potrzebujesz danych do dochodzenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych

  • Użytkownik sprzeciwił się przetwarzaniu swoich danych zgodnie z artykułem 21 RODO, ale nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione powody, które upoważniają nas do dalszego przetwarzania, pomimo sprzeciwu, przewyższają Twoje prawa.

 • Prawo do bycia poinformowanym: W przypadku stwierdzenia przez użytkownika prawa do poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania przeciwko nam, jesteśmy zobowiązani do ujawnienia danych osobowych żądanych przez użytkownika do wszystkich odbiorców, którym dane osobowe dotyczące użytkownika Aby powiadomić dane o korekcie lub ograniczyć przetwarzanie, chyba że okaże się to niemożliwe lub wiąże się z nieproporcjonalnym wysiłkiem. Masz prawo do bycia przez nas poinformowanym o tych odbiorcach.

 • Prawo do przenoszenia danych: Zgodnie z artykułem 20 RODO, użytkownik może zażądać, abyśmy uzyskali dane osobowe przekazane nam w uporządkowany, wspólny i format odczytu maszynowego, lub zażądać przeniesienia do innej osoby odpowiedzialnej.

 • Prawo do wniesienia skargi: Zgodnie z artykułem 77 RODO masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego. W tym celu można skontaktować się z organem nadzorczym swojego zwykłego miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub siedziby firmy.

 

Wycofanie

 

Zgodnie z artykułem 7 (3) RODO masz prawo odwołać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie. Zgłoszone przez Ciebie odwołanie nie zmienia legalności przetwarzania Twoich danych osobowych do momentu odwołania.

 

Prawo do sprzeciwu

 

Z przyczyn wynikających z konkretnej sytuacji użytkownik ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych dotyczących użytkownika, co wynika z salda odsetek (art. 6 ust. 1 podzielonego rozporządzenia RODO). Dotyczy to w szczególności sytuacji, w której przetwarzanie danych nie jest wymagane do realizacji umowy. W przypadku skorzystania z prawa do sprzeciwu, proszę wyjaśnić przyczyny. Nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będziemy mogli udowodnić, że istotne powody przetwarzania danych są godne ochrony.

Niezależnie od tego, co zostało powiedziane powyżej, masz prawo w ogóle sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych do celów reklamowych i analizy danych.

Proszę zwrócić się o sprzeciw na adres kontaktowy podany powyżej przez osobę odpowiedzialną.

 

Usługa Google Analytics

 

Używamy "Google Analytics," Google Inc., usługi Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby rejestrować i statystycznie oceniać przepływ odwiedzających naszą stronę internetową, wykorzystujemy Google Analytics. Google Analytics zbiera, między innymi, dane o tym, która strona internetowa dotarła do naszej witryny (tzw. Referrer), które podstrony strony internetowej, do której masz dostęp lub jak często i na którą długość pobytu dolna strona I jakie interakcje zrobiłeś. Aby zbierać i przechowywać te dane, Google Analytics umieszcza plik cookie na urządzeniu, którego używasz (patrz pliki cookie w powyższym okresie). Używamy funkcji AnonymizeIP, aby anonimizować Twój adres IP, tak aby został skrócony i nie może być już przypisany do Twojej wizyty na naszej stronie internetowej. Dalsze przekazywanie informacji nie będzie powiązane z anonimowego adresu IP ani powiązane z nim przez Google. Informacje generowane w ten sposób są przesyłane do serwerów Google w USA i tam przechowywane. Google może udostępniać te dane osobowe stronom trzecim w procesie technicznym. Zakończyliśmy pracę przetwarzania kontrakt z Google. Następnie Google jest uprawniony i zobowiązany do oceny informacji otrzymanych dla nas i dla nas, aby utworzyć raporty statystyczne o charakterze i zakresie stosowania strony sieci Web. O tych statystyk jest możliwe, aby poprawić naszą ofertę, do przeprowadzenia analizy kosztów i korzyści naszego marketingu internetowego i rozwijać naszą obecność w Internecie dla Ciebie jako użytkownika bardziej interesujące i przyjazny dla użytkownika. Podstawa prawna: Używamy Google Analytics w oparciu o nasz interes prawny w analizy, optymalizacji i gospodarczej działania naszej witryny internetowej, artykuł 6 par. 1 zapalił. f RODO. Usunięcia: Dane zbierane przez nas w ten sposób i przenoszone są automatycznie usuwane po 26 miesięcy. Zapobieganie: Można zablokować instalację ciasteczek poprzez pobranie przeglądarki rozszerzenia świadczone przez Google i zainstalować. Jest ona dostępna na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Jesteś wtedy jednak może nie móc korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej w całości. Masz także opcję, aby uniemożliwić przechowywanie plików cookies poprzez ustawienie go w przeglądarce. Już w użyciu pliki cookie mogą być usunięte przez użytkownika w dowolnym momencie. 

Informacje innych firm:

Siedziba główna w UE: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Fax: + 353 (1) 436 1001.

 

Filmy z YouTube

 

 1. Mamy zintegrowane filmy z YouTube z YouTube.com za pomocą wbudowanej funkcji na naszej stronie internetowej, dzięki czemu można je uzyskać bezpośrednio na naszej stronie internetowej. YouTube jest częścią Google Ireland Limited, Registernr.: 368047, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Zintegrowaliśmy pliki wideo w tak zwanym "rozszerzonym trybie ochrony danych" bez konieczności rejestrowania plików cookie w celu personalizacji odtwarzania wideo. Rekomendacje wideo są natomiast oparte na aktualnie odtwarzanych wideo. Filmy odtwarzane w wbudowanym odtwarzaczu w zaawansowanym trybie prywatności nie wpływają na to, które filmy są polecane w YouTube. Po rozpoczęciu filmu wideo (kliknij na filmie) YouTube otrzyma informację, że użytkownik uzyskał dostęp do odpowiedniego DNA naszej witryny. Uzyskane dane są przesyłane do Stanów Zjednoczonych i tam przechowywane. Odbywa się to bez konta użytkownika w Google. Jeśli zalogujesz się na swoje konto Google, Google może przypisać powyższe dane do Twojego konta. Jeśli nie chcesz, musisz wylogować się z konta Google. Google tworzy profile użytkowników z takich danych i wykorzystuje te dane do celów reklamowych, badań rynkowych lub optymalizacji stron internetowych.

 2. Podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z artykułem 6 (1) z 1:1 lit, który jest również ważny w rozumieniu powyższego. f) RODO.

 3. Masz prawo sprzeciwić się Google tworzeniu profili użytkowników. Prosimy o bezpośredni kontakt z Google poprzez politykę prywatności poniżej. Możesz zrezygnować ze sprzeciwu wobec cookies reklamowych na Twoim koncie Google: https://adssettings.Google.com/authenticated .

 4. Więcej informacji można znaleźć w warunkach korzystania z YouTube pod adresem https://www.youtube.com/t/terms oraz w polityce prywatności Google w https://policies.Google.com/technologies/ads Korzystanie z plików cookie Google i ich technologii reklamowych, czasu przechowywania, anonimizacji, danych o lokalizacji, sposobu działania i praw użytkownika. Ogólne oświadczenie o ochronie prywatności Google: https://policies.Google.com/privacy .

 5. Firma Google jest certyfikowana zgodnie z tarczą prywatności UE-USA (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework) i dlatego jest zobowiązana do przestrzegania europejskiego prawa o ochronie danych.


Usługa Google ReCAPTCHA

 

 1. Mamy zintegrowany na naszej stronie internetowej funkcji anty-spam "reCAPTCHA" z "Google" (Google Ireland Limited, Registernr.: 368047, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Za pomocą "reCAPTCHA" w naszych formach, możemy określić, czy dane wejściowe zostały wykonane przez maszynę (robota) lub człowieka. Podczas korzystania z usługi, Twój adres IP i inne potrzebne dane mogą zostać przeniesione na serwery Google w Stanach Zjednoczonych.

 2. Celem przetwarzania tych danych jest Zapobieganie spamowi i nadużyciom, a także naszym interesem gospodarczym w optymalizacji naszej strony internetowej.

 3. Podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z artykułem 6 (1) z 1:1 lit, który jest również ważny w rozumieniu powyższego. f) RODO.

 4. Firma Google jest certyfikowana zgodnie z umową Tarcza prywatności (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework). Zagwarantuje to przestrzeganie europejskiego prawa o ochronie danych.

 5. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź Google ReCAPTCHA pod adresem https://www.google.com/recaptcha/intro/v3.html i politykę prywatności google pod adresem: https://policies.Google.com/privacy .


Mapy Google

 

 1. Mamy zintegrowane mapy "Google Maps" (Google Ireland Limited, Registernr.: 368047, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) na naszej stronie internetowej. Pozwala to na przeglądanie lokalizacji adresów i kierunków bezpośrednio na naszej stronie internetowej w interaktywnych mapach i pozwala na korzystanie z tego narzędzia.

 2. Gdy uzyskujemy dostęp do naszej strony internetowej, gdzie mapy Google są zintegrowane, nawiązane jest połączenie z serwerami Google w USA. Twój adres IP i lokalizacja mogą być przesyłane do Google. Ponadto Google otrzymuje informację, że uzyskano dostęp do odpowiedniej strony. Odbywa się to bez konta użytkownika w Google. Jeśli zalogujesz się na swoje konto Google, Google może przypisać powyższe dane do Twojego konta. Jeśli nie chcesz, musisz wylogować się z konta Google. Google tworzy profile użytkowników z takich danych i wykorzystuje te dane do celów reklamowych, badań rynkowych lub optymalizacji stron internetowych.

 3. Podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z artykułem 6 (1) z 1:1 lit, który jest również ważny w rozumieniu powyższego. f) RODO.


 4. Masz prawo sprzeciwić się Google tworzeniu profili użytkowników. Prosimy o bezpośredni kontakt z Google poprzez politykę prywatności poniżej. Możesz zrezygnować ze sprzeciwu wobec cookies reklamowych na Twoim koncie Google: https://adssettings.Google.com/authenticated .

 5. W warunkach korzystania z map Google w ramach https://www.google.com/intl/pl_pl/help/terms_maps/ i polityki prywatności Google w https://policies.Google.com/technologies/ads Dowiedz się więcej o korzystaniu z plików cookie Google i ich technologiach reklamowych, czasie przechowywania, anonimizowaniu, danych o lokalizacji, sposobie działania i prawach użytkownika. Ogólne oświadczenie o ochronie prywatności Google: https://policies.Google.com/privacy .

 6. Firma Google jest certyfikowana zgodnie z tarczą prywatności UE-USA (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework) i dlatego jest zobowiązana do przestrzegania europejskiego prawa o ochronie danych.


Obecność w mediach społecznościowych

 

 1. Utrzymujemy profile lub strony fanów w mediach społecznościowych, aby komunikować się z użytkownikami połączonymi i tam zarejestrowanymi oraz informować o naszych produktach, ofertach i usługach. Dostawcy AMERYKAŃOWI są certyfikowani zgodnie z tzw Privacy Shield i dlatego są zobowiązani do przestrzegania Europejskiej ochrony danych. W przypadku korzystania z profilu w danej sieci i uzyskiwania do nich dostępu obowiązują odpowiednie informacje dotyczące prywatności i warunki korzystania z danej sieci.

 2. Przetwarzamy Twoje dane, które wysyłasz do nas za pośrednictwem tych sieci, aby komunikować się z Tobą i odpowiadać na Twoje wiadomości.

 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz uzasadniony interes w komunikowaniu się z użytkownikami oraz naszej zewnętrznej prezentacji reklamy zgodnie z artykułem 6 (1) lit. f) RODO. W zakresie, w jakim użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Menedżera sieci społecznościowych, podstawą prawną jest artykuł 6 (1) lit. a) i artykuł 7 RODO.

 4. Informacje o ochronie danych, opcje informacji i rezygnacja z odpowiednich sieci można znaleźć tutaj:


• Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia)

Polityka prywatności: https://www.Facebook.com/about/privacy/ ,

Rezygnacja: https://www.Facebook.com/settings?tab=ads

I

http://www.youronlinechoices.com

PrivacyShield: https://www.privacyshield.gov/Participant?ID=a2zt0000000GnywAAC&status=Active .

• Google + (Google Ireland Limited, Registernr.: 368047, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) – Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy, opt-out: https://adssettings.Google.com/Authenticated , Tarcza prywatności: https://www.privacyshield.gov/Participant?ID=a2zt000000001L5AAI&status=Active .

• Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)-Polityka prywatności: https://Twitter.com/de/privacy,opt-out: https://Twitter.com/Personalization, Tarcza prywatności : https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active.

• LinkedIn (LinkedIn Ireland nieograniczona firma, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia) – Polityka prywatności: https://www.LinkedIn.com/legal/privacy-policy, Cookie Policy i opt-out : https://www.LinkedIn.com/legal/cookie-policy, Tarcza prywatności amerykańskiej firmy LinkedIn Inc.: https://www.privacyshield.gov/Participant?ID=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active .


Wtyczki mediów społecznościowych

 

 1. Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy wtyczki mediów społecznościowych z portali społecznościowych. Używamy tzw "dwa kliknięcia rozwiązanie" Shariff z c't lub heise.de. Po pobraniu naszej strony internetowej nie są przesyłane żadne dane osobowe do dostawców wtyczek. Oprócz logo lub marki sieci społecznościowej, znajdziesz kontroler, z którym możesz aktywować wtyczkę, klikając. Po aktywacji, dostawca sieci społecznościowej otrzymuje informacje, że użytkownik uzyskał dostęp do naszej strony internetowej i że dane osobowe są przesyłane do dostawcy wtyczki i tam przechowywane. Są to tak zwane pliki cookie innych firm. Niektórzy dostawcy, tacy jak Facebook i XING, dostarczają swoje informacje, aby powiadomić Państwa adres IP natychmiast po przeprowadzeniu ankiety.

 2. Dostawca dodatku plug-in przechowuje dane zebrane o użytkowniku jako profile użytkownika. Są one wykorzystywane do celów reklamowych, badań rynkowych i/lub projektowania na żądanie swojej strony internetowej. Taka ocena jest przeprowadzana w szczególności (również dla niezalogowanych użytkowników) do przedstawiania reklam zorientowanych na popyt i informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o działaniach użytkownika na naszej stronie internetowej. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się tworzeniu tych profili użytkowników, przy czym należy skontaktować się z odpowiednim dostawcą wtyczek w celu skorzystania z tego prawa.

 3. Podstawą prawną korzystania z wtyczek jest nasz uzasadniony interes w poprawie i optymalizacji naszej strony internetowej poprzez zwiększanie naszej świadomości poprzez sieci społecznościowe, jak również możliwość interakcji z Tobą i użytkownikami ze sobą Sieci społecznościowe zgodnie z artykułem 6 (1) z 1:1 lit. f) RODO.

 4. Nie mamy kontroli nad danymi i procesami przetwarzania danych zebranych. Nie znamy również zakresu gromadzenia danych, celu przetwarzania i okresów przechowywania. Nie mamy żadnych informacji na temat usuwania zebranych danych przez dostawcę wtyczki.

 5. W odniesieniu do celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych, odsyłamy do odpowiednich oświadczeń o ochronie danych w sieciach społecznościowych. Informacje na temat praw i ustawień użytkownika znajdziesz również w celu ochrony danych osobowych.

 

Facebook

 

 1. Mamy zintegrowane wtyczki z sieci społecznej Facebook.com (z siedzibą w UE: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) na naszej stronie internetowej jako część Shariff tak zwane "rozwiązanie dwa kliknięcia". Można je rozpoznać na logo Facebook "f" lub dodanie "Lubię to", "Lubię to" lub "Udostępnij".

 2. Jak tylko dobrowolnie aktywować Facebook plug-in, łączy się z przeglądarki do serwerów Facebooka. W ten sposób Facebook otrzymuje informacje, w tym IP użytkownika, że użytkownik uzyskał dostęp do naszej strony internetowej i przesyła te informacje do serwerów Facebooka w USA, gdzie te informacje są przechowywane. Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie na Facebooku, Facebook może przypisać te informacje do Twojego konta. Podczas korzystania z funkcji wtyczki, na przykład przy użyciu przycisku "Lubię to", informacje te są również przesyłane z Twojej przeglądarki do serwerów Facebooka w USA i tam przechowywane i wyświetlane w Twoim profilu na Facebooku i, jeśli to konieczne, z przyjaciółmi.

 3. Cel i zakres gromadzenia danych, a także dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Facebooka, a także prawa użytkownika w tym zakresie oraz ustawienia opcji ochrony prywatności użytkownika można znaleźć w informacjach o ochronie danych osobowych Facebooka: https://www.Facebook.com/about/privacy/. Zbieranie danych na przycisku "Lubię to": https://www.Facebook.com/help/186325668085084. Możesz zarządzać i sprzeciwić się ustawieniom dotyczącym wykorzystywania danych profilowych do celów reklamowych na Facebooku: https://www.Facebook.com/ads/preferences/ .

 4. Jeśli wylogujesz się z Facebooka przed odwiedzeniem naszej strony internetowej i usuniesz pliki cookie, żadne dane dotyczące odwiedzin na naszej stronie internetowej nie zostaną przypisane do Twojego profilu na Facebooku po aktywacji wtyczki.

 5. Można również zapobiec załadowaniu wtyczki Facebook przez tzw "Facebook Blocker", który można zainstalować jako dodatek do przeglądarki: Facebook Blocker dla FirefoxChrome i Opera lub 1adrenolityki dla Safari, iPad i iPhone.

 6. Facebook przesłał do tarczy prywatności, zapewniając przestrzeganie europejskiego prawa ochrony danych: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

 

Twitter

 

 1. Mamy zintegrowane wtyczki z sieci społecznej Twitter.com (Twitter Inc., 1355 Market St., Suite 900, San Francisco, California 94103, USA) na naszej stronie internetowej jako część Shariff w tzw "dwa kliknięcia rozwiązania." Możesz rozpoznać te pluginy przez logo Twitter z białym ptakiem na niebieskim tle. Przegląd Twitter przyciski lub tweets można znaleźć na: https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-websites/overview .

 2. Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie Twitter podczas chętnie aktywować wtyczki Twitter, Twitter może przypisać połączenie do naszej strony internetowej do profilu Twitter. Nie jesteśmy świadomi tego, jakie dane są przesyłane do Twittera.

 3. Jeśli chcesz wykluczyć dane, gdy wtyczka jest aktywowana na Twitterze, Wyloguj się z Twittera i Usuń pliki cookie przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.

 4. Cel i zakres gromadzenia danych, a także jego dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Twittera, jak również Twoje prawa w tym zakresie i ustawienia opcji w celu ochrony prywatności, można znaleźć w polityce prywatności Twittera: https://Twitter.com/pl/privacy. Rezygnacja: https://twitter.com/personalization .

 5. Twitter przedstawił Privacy Shield, zapewniając przestrzeganie europejskiego prawa ochrony danych: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

 

Usługa Google Plus

 

 1. Mamy zintegrowane wtyczki z sieci społecznej Google + (G +) (Google Ireland Limited, Registernr.: 368047, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) na naszej stronie internetowej jako część Shariff w tzw "dwa kliknięcia rozwiązania." Można je rozpoznać po przyciskach ze znakiem "+ 1" na białym lub kolorowym tle.

 2. Jak tylko chętnie aktywujesz wtyczkę Google +, połączy się ona z Twoją przeglądarką z serwerami Google. W ten sposób Google otrzymuje informacje, w tym adres IP, że użytkownik uzyskał dostęp do naszej strony internetowej i przesyła te informacje do serwerów Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie te informacje są przechowywane. Jeśli zalogujesz się na swoje konto w Google, Google może przypisać te informacje do Twojego konta. Podczas korzystania z funkcji wtyczki, na przykład obsługi przycisku "+ 1", informacje te są również przesyłane z przeglądarki do serwerów Google w USA i tam przechowywane, a wyświetlane w profilu Google + i, w razie potrzeby, z przyjaciółmi.

 3. Cel i zakres gromadzenia danych, a także dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Google, a także prawa użytkownika w tym zakresie oraz ustawienia opcji ochrony prywatności użytkownika można znaleźć w informacjach o ochronie danych osobowych Google +: https://www.Google.com/intl/pl_pl/+/policy/index.html. Zbieranie danych na przycisku "+ 1": https://developers.Google.com/+/web/buttons-policy. Możesz zarządzać i sprzeciwić się ustawieniom dotyczącym wykorzystywania danych profilowych w celach reklamowych w Google (rezygnacja): https://adssettings.Google.com/authenticated .

 4. Jeśli wylogujesz się z Google + przed wizytą w naszej witrynie i usuniesz pliki cookie, żadne dane dotyczące odwiedzin na naszej stronie internetowej nie zostaną przypisane do Twojego profilu w Google + po aktywacji wtyczki.

 5. 5Google przesłała tarczy prywatności, zapewniając przestrzeganie europejskiego prawa ochrony danych: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

 

Linkedin

 

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji sieci LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Za każdym razem, gdy masz dostęp do jednej z naszych stron, która zawiera funkcje LinkedIn, połączenie jest nawiązane do serwerów LinkedIn. LinkedIn jest informowany, że odwiedziłeś naszą stronę internetową z Państwa adresem IP. Jeśli klikniesz przycisk "Poleć" na LinkedIn i zalogujesz się na swoje konto na LinkedIn, LinkedIn może przypisać Twoją wizytę na naszej stronie internetowej do Ciebie i Twojego konta użytkownika. Chcielibyśmy podkreślić, że

Fakt, że jako dostawca stron, nie ma wiedzy na temat treści przekazywanych danych, jak również jego wykorzystania przez LinkedIn.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz politykę prywatności LinkedIn w:

https://www.LinkedIn.com/legal/privacy-policy

 

´Srodki bezpieczeństwa

 

Podejmujemy również najnowocześniejsze techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu przestrzegania przepisów o ochronie danych oraz zapobiegania przypadkowej lub umyślnej manipulacji, częściowej lub całkowitej utraty, Zniszczenie lub nieautoryzowany dostęp osób trzecich.

 

Terminowość i modyfikacja niniejszej polityki prywatności

 

Ta Polityka prywatności jest obecnie ważna i ma od marca 2019. Ze względu na zmiany w wymaganiach prawnych lub regulacyjnych, może stać się konieczne dostosowanie niniejszej polityki prywatności.

Niniejsza Polityka prywatności powstała przy pomocy SOS Recht i JuraForum.de . Generator wyjaśnienie prywatności można znaleźć tutaj. Sos Law to oferta firmy Mueller. legal prawnicy partnerstwo z siedzibą w Berlinie.

bottom of page